Sverok: The Next Generation

Ladda ner pdf
Passionen att göra det omöjliga möjligt

Hej!
Tillsammans är vi starkare, smartare och bättre, jag vill att Sverok handlar om dig, din förening och de du har i din närhet.
Du är ledstjärnan, jag vill göra ditt och din förenings engagemang lite enklare.
Föreningarna är det starkaste vi har i Sverok, fokus på dig och din förening.
Genom att du är med under processen, kan se exakt vad som är på gång och deltar i att ta fram riktningen vi vill arbeta för kan vi tillsammans nå lite längre.

Vid nästa uppdatering publiceras bilaga 1

Vem är det då som ligger bakom denna massiva mängd text, vilken bakgrund är den skriven med och varför behövs den?
Jo, det är Tommy, en engagerad tänkare som arbetar enligt metodiken kedjan är lika stark som den svagaste länken som ligger bakom. Den är kommen ur många diskussioner, förslag, möten och idéer som ett antal olika människor haft och har.
Efter att ha sett och upplevt hur föreningar och distrikt kämpar har valet gjorts att sätta ihop det du nu läser, det erbjuder ett alternativ, en möjlighet.

Syftet är att göra dig starkare, för om du är starkare så är alla vi i Sverok starkare. Sverok: The Next Generation är en plattform, något för oss att stå på tillsammans som gör det tydligt vad vi arbetar för och hur vi arbetar med det. Det är övergripande och indelat för att det skall vara enkelt att diskutera och förstå.

Sverok: The Next Generation handlar om att göra dig starkare.

Du kan få tag i mig på ett antal sätt:
tommy@arconge.se
facebook.com/tommyhome
linkedin.com/in/tommyhome

Engagemang

Huvuddokument

Rätt person på rätt plats, du där ute i förening och distrikt vet bäst vad du behöver, jag vill göra det lite enklare för dig att få det. Vi har alla valt att gå med i en förening, det engagemang vi ger bort ideellt för nå framåt är vad som blir det Sverok är.

Jag vill att det är ditt engagemang och dina idéer som sätter ribban för hur långt vi kan nå. Dina nederlag är våra gemensamma förluster, dina segrar är vår inspiration och fungerar som exempel på vad som är möjligt.

Ökat oberoende

Större oberoende i form av utökade samarbeten och kapitaltillgång från andra källor än MUCF.

Starkare distrikt

Resurser öronmärks för distrikten till regionalt innehåll, de kan regionen och viss utjämning behövs i distrikt där övrig finansiering är svåråtkomlig. Ett Sverok distrikt skall vara likvärdigt var helst i landet det befinner sig.

Lika för alla

Alla är lika viktiga och har samma värde. Grunden för engagemang och arbete i organisationen är intresset för innehållet, vi ska ge de bästa förutsättningarna för engagemang.
Alla är lika viktiga, du som ordförande i din förening, du som deltar i aktiviteterna, du som håller i aktiviteter, du som räknar pengarna, du som bara finns där, du som betalat medlemsavgiften och aldrig deltagit, du som läser det här. Ditt engagemang ska ha samma värde, du ska ha samma ersättning för ditt engagemang.

Vi är ideella, vi ska vara ideella, med det kommer frivilligheten att ge bort för att skapa det som är Sverok. Därför skall vi aldrig arvodera, betala för uppdrag i styrelse, valberedning, eller andra valbara positioner. Ibland behöver vi specialkompetens, den kan vi om vi måste och ingen kan och vill, betala för.

Vårt kansli med vår kanslipersonal är ett exempel på tillfälle där vi betalar för specialkompetens vi behöver. Kanslisterna ser bland annat till så att vi söker bidrag på korrekt sätt.

Självfallet skall vi ha en enhetlig lön på kansliet, alla är lika viktiga oavsett om de städar lokalerna, sköter förbundets finansiering eller svarar i telefon. I det fall vi samarbetar med tredjepart skall lönen vara på nivå med det vi betalar. Vi har alla samma värde.

Organisation

Det viktigaste Sverok har är alla föreningar som bildas och sedan rullar vidare år efter år och blir allt starkare. För att de skall bli ännu starkare ges de reell möjlighet att inverka i och vara med och bestämma hur vi arbetar framåt så att det är du som kan din förening som är experten när besluten fattas som påverkar dig.

Förbundet

Styrelsen

Styrelsen kommer fatta beslut baserat på rapporter och underlag skapat av dig som kan ämnet tillsammans med kansliet och alla kommer att ges tid att tala om hur det påverkar. Se Bilaga1: Beslutsprocessen.

Soldaritet

Den nya styrelsen kommer att tillsammans som styrelse att fatta alla beslut. Vi skall eftersträva att alltid vara proaktiva och förebyggande, det skall aldrig behöva uppstå situationer där vi på kort tid behöver fatta beslut vilka omfattar mer pengar än en genomsnittlig ansluten förening ser under sitt budgetår.

Kansliet

Kansliet är otroligt värdefullt och en kunskapsbas för distrikten, föreningarna och eldsjälarna. Det ges mer resurser för att kunna vara ett stöd för verksamhet och samlingspunkt för all kommunikation.

Vi skall samla och dela erfarenhet och kunskap med utgångspunkt från kansliet så att du alltid har en fast punkt du kan vända dig till.

Förbundets verksamhet lämnas till kansliet och ideella med passion för innehållet.

Förbundssekreteraren

En titel och tjänst införs på kansliet ”förbundssekreterare”, dvs. den som ser till att saker blir dokumenterade, att regler följs och att relevant information är tillgänglig. Exakt hur kansliet vill att det fungerar får de bestämma själva, tänkbart så är det en kommunikatör/liknande som utför uppgifterna tillsammans med ideella resurser.
Titeln förbundssekreterare försvinner samtidigt ur förbundsstyrelsen.

Distriktet

Distrikten etableras som knutpunkter för regionalt och koordinerat lokalt engagemang.

All verksamhet som sker i Sverok skall tillhöra ett distrikt med hänsyn till de regionala och lokala förutsättningarna. Förbundets uppgift är att stödja distrikten och att verka utjämnande så att alla föreningar i Sverok ges samma förutsättningar oavsett regionala regelverk.

Distrikten skall vara en naturlig punkt för alla föreningar att vända sig till och förbundets kansli skall hjälpa distrikten till den grad att förbundets kansli fungerar som distriktets kansli.

Jag vill att vi sätter oss ner tillsammans du och jag för att utforma detaljerna så att ditt distrikt får det ni behöver.

Föreningen

Sverok är föreningarna, de rekryterar och skapar verksamheten som ger förbundet de statliga bidragen och distrikten de regionala bidragen.

Inom Sverok ryms ett antal olika verksamheter, exempelvis Airsoft, Brädspel, Cosplay, Dataspel, E-sport, Figurspel, Konfliktsspel, Kortspel, Lajv, Paintball och Rollspel. Varje förening kan ha en eller flera verksamheter, alla med olika krav på material, ytor, investeringar och antal deltagare. Förbundet innefattar även föreningar vilka håller större samlande arrangemang vilka fungerar marknadsförande för Sverok och för verksamheten som helhet.

Dina utmaningar är unika och de är gemensamma. Som förbund vill jag att vi blir bättre på att effektivt ta tillvara på de gemensamma utmaningarna och lösa dem en gång för alla så att när du nästa gång ska upprepa vad någon annan gjort kan ta del av den erfarenhet och den kunskap som de före dig innehar. Det här ger oss alla mer tid att hjälpas åt med att lösa de unika utmaningarna, vi tillsammans är Sverok.

Jag vill göra just din förening ännu starkare. Jag vill att du talar om vad som är viktigt för dig och din förening.